Cerita Humor Jawa ; Wedi Numpak Montor Mabur

Kang Sun | 3:27:00 PM | 0 komentar
Kang Sun : Lik, ngomong - ngomong sampeyan wis tau numpak montor mabur opo durung?
Lik Paijo  : Durung, yok Kang...gene to, ono opo?
Kang Sun : Ora ono opo - opo...mung takon thok kok!
Lik Paijo  : Aku ki yen numpak montor mabur wedi yok, Kang!
Kang Sun : Sing diwedeni ki njur apane to, Lik?
Lik Paijo  : Yo sing jelas, sing tak wedeni ki mung ongkose, Kang.
Kang Sun : Oalaaah...
Lik Paijo  : Lha karone kowe ki thek takon wis tau numpak montor mabur barang ki, opo yo wis tau?
Kang Sun : Yo durung, Lik...
Lik Paijo  : Lha gene, thek rung tau ki, yo wedi ongkose?
Kang Sun : He he, iyo, Lik...
Lik Paijo  : Ha ha,...tos nek ngono!!!

Category:

About Do You Know Indonesia ?:
Blog Do You Know Indonesia merupakan sebuah blog yang berisikan tentang semua hal mengenai Indonesia. Mulai dari kategori Bisnis Online Internet, Web Hosting, Musik, dll. . You can find about Indonesia here!http://sunotoaw.blogspot.com

0 komentar