Cerita Humor Jawa ; Milah Milih Pacar

Kang Sun | 5:41:00 PM | 0 komentar
Kang Sun : " Lik, saumpomo sampeyan ndwe pacar meneh kiro - kiro piye?Milih sing sugih, elek opo sing ayu,  mlarat? "
Lik Paijo  : " Yo nek aku milih sing mlarat ayu..."
Kang Sun : " Nek aku ora milih kabeh, Lik..."
Lik Paijo  : " We lha, gayamu thek kemaki men to, Kang..."
Kang Sun : " Lha wis piye njal, pikiren..Sugih eleh kuwi rak yo podho karo elek banget to? "
Lik Paijo  : " Iyoo..."
Kang Sun : " Lha nek mlarat ayu jenenge rak yo ora ayu babar pisan to, Lik iyo pora ?"
Lik Paijo  : " Ooo...iyo yo, bener kowe tibak'e, Kang!
Kang Sun : " Lha iyo thekk..."
Lik Paijo  : '' Okey..."
Kang Sun : " Okey...okey...apane sing okey, Lik?
Lik Paijo  : " Yo iki mau, lehe awak'e dewe jagongan dibari wae, genti makaryo wae golek upo "
Kang Sun : " Okey..."

Category:

About Do You Know Indonesia ?:
Blog Do You Know Indonesia merupakan sebuah blog yang berisikan tentang semua hal mengenai Indonesia. Mulai dari kategori Bisnis Online Internet, Web Hosting, Musik, dll. . You can find about Indonesia here!http://sunotoaw.blogspot.com

0 komentar